Yin Chao Junior, 4 oz

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Yin Chao Junior, 4 oz

$80.00

Description

Yin Chao Junior, 4 oz

Chinese Therapeutic Actions: Clear Heat, Harmonize Digestion, Moisten Throat and Lung, Invigorate Blood

Ingredients:
Forsythia (Lian Qiao)
Morus leaf (Sang Ye)
Shen-chu (Shen Qu)
Dendrobium (Shi Hu)
Fritillaria (Zhe Bei Mu)
Platycodon (Jie Geng)
Eriobotrya (Pi Pa Ye)
Microcos (Po Bu Ye)
Pu Er Tea (Pu Er Cha)
Trichosanthis peel (Gu Lu Pi)
Pinellia (Ban Xia)
Chrysanthemum (Ju Hua)
Mentha (Bo He)
Peucedanum (Qian Hu)
Immature Aurantium (Zhi Shi)
Gardenia (Zhi Zi)
Eupatorium (Pei Lan)
Perilla leaf (Zi Su Ye)

Additional information

upc